• Pålar

 • Reningsverk, stationära och rullande

 • Upprullningsmaskin

 • Specialmaskin

 • Pålar

 • Reningsverk, stationära och rullande

 • Upprullningsmaskin

 • Specialmaskin

Produkter och projekt genom åren

 • Vattenturbiner, provstation och konstruktion.
 • Transport och hanteringsutrustning till varv och bilindustri
 • Rullpackningsmaskiner och anläggningar, stora pappersrullar
 • Reningsverk, stationära och rullande
 • Kartongresningsmaskiner
 • Upprullningsmaskiner, Poproller, papperstillverkning
 • Specialmaskiner
 • Lyftutrustning
 • Gripdon
 • Pålar
 • Stolpar
 • (Båtar)

Omsättning av utvecklade produkter ca 2 miljarder sek