Pågående projekt

Pågående projekt

Pågående projekt

”NordPålen”

  • Förankringspålar
  • Fundamentpålar
  • Bergpålar
  • Båtlyftar
  • Förtöjningsutrustning

”Nordstolpen”

  • Stolpar olika längder
  • Fundament
  • Förband
  • Belysning
  • Elförsörjning