• Historik KMS Handel AB

Historik KMS Handel AB

KMS Handel AB

KMS Handel AB, som bildades efter försäljningen av Kahlman Produkter, är nu ett Utvecklings och Säljbolag som har nedanstående historik och bakgrund för vidare verksamhet, som kommer att ske i samarbete med flertalet partner.

Sommaren 2018 bildade KMS Handel NordProdukter AB som är ett sälj och produktionsbolag som skall marknadsföra, sälja och producera produkter framtagna av KMS Handel.

Under sommaren 2019 såldes NordProdukter till en samarbetspartner som skall förverkliga uppgjorda framtidsplaner.

Historik

KMS Handel är ett resultat av ett beslut som fattades år 1979.

Sture Kahlman(SK) hade vid denna tid ett antal ideer som kunde bli säljbara produkter därför startade han Kahlman Innovation AB, ett företag med verksamhet inom konsult och produktutveckling av specialmaskiner och produkter, detta för att kunna förverkliga sina ideer.

Vid starten fanns kontrakterade 3000 konsulttimmar.

Efter en 5-årsperiod fanns 5st. patentskyddade produktideer och 20.000 avklarade konsulttimmar på specialmaskiner. Då inlede starten på utveckling av två av dessa ideer som kunde förverkligas genom självfinansiering. Dessa ideer var inom lyft, hantering och transport av produkter inom industrin.

Övriga 3 patent släpptes. Konsultverksamheten avvecklades efter hand.

Efter 8 år förvärvades ett mindre mekanisk verkstadsföretag. Prototyper och förserier övergick till kundanpassningar och produktion samt uppbyggnad av varunamn.

Kahlman Innovation AB ändrade namn till Kahlman Produkter AB.

Efter 20 år och uppbyggnad av ett komplett företag med egna resurser från analys till installerade projekt och väl dokumenterad verksamhet, inleddes en global satsning med återförsäljare i 10-tals länder och dotterbolag i Frankrike och USA.

Efter 25 år såldes företaget Kahlman Produkter till större koncern.

Efter ytterligare 10 år kan resultatet av 1979-års beslut summeras som en total omsättning på ca. 2 Mkr med tusentals nyskapade produkter på en global marknad.

Om Sture Kahlman

Anställd i 12år
Företagare i 40år
Dotterbolag i Frankrike och USA
Licenserade återförsäljare i 10-tal länder

Om Sture Kahlman

Anställd i 12år
Företagare i 40år
Dotterbolag i Frankrike och USA
Licenserade återförsäljare i 10-tal länder