Miljöanalys

Utdrag ur utförd miljöanalys: (Hela analysen finns hos www.svereaivf.se projekt Rapport 23608)

Jämnförande klimatpåverkan för träpålar med och utan plastskydd samt påle bestående av stålkärna, betong och plaströr 1m ner i bottensedimentet.

Miljöanalys

 

Sammanfattande bedömning

Miljöanalys