Nord-Pålen

Skruvpålar av Kompositmaterial

Uppbyggnad

Pålarna är uppbyggda runt en bärare bestående av ett plaströr och utanpå detta ett varierande antal lager av glasfiberarmerad plast och tätmålade på utsidan. Pålarna är ihåliga och vid kraftöverföringsdelen och ovanför denna försedda med ett antal hål för att förhindra sprängningseffekten vid isbildning inuti pålen. Med hjälp av ett särskilt utvecklat beräkningsprogram och gjorda tester är pålarna dimensionerade efter uppsatta hållfasthets- och töjningskriterier.

Egenskaper hos SKRUVPÅLAR av KOMPOSITMATERIAL
——– Patentskyddade produkter ——–

MATERIAL
Materialet består av glasfiberarmerad polyester, målat med gelcoat på ytan ovanför botten.

LIVSLÄNGD
Beräknad livslängd är uppskattad till ca. 90 år. Beräkningarna utförda av konsultföretaget SWEREA/IVF i samband med utförd miljöanalys.

ISBESTÄNDIGHET
Materialet är samma som används i båtskrov och som med relativa höga farter har körts i is under mer än 30 års tid utan att skroven skadats.
Pålarna står stilla och möter isens nötningar, varför dessa nötningar måste anses vara av lindrigare art. Isens grepp runt de släta, hårda och ”glatta” pålarna blir heller inte särskilt starkt.

KRAFTÖVERFÖRINGSFÖRMÅGA (överföra krafter utan att sättningar förekommer)
Pålarnas unika utförande gör att dessa har en extrem förmåga att överföra krafter till bottensegmentet innan segmentet kollapsar (ger vika). Detta trots pålarnas korta nerskruvade längd i bottensegmentet.
Med normalt förekommande lera och skjuvhållfastheten på 2 meters djup =14 kPa (relativt mjuk lera), samt lasten 3,5 m upp från botten, gäller följande värde:

Standard Bryggpålar dessa är monterade parvis med ett parallellstag
Dragförmåga/Bärförmåga – Vertikalkrafter = 152 / 109 kN/st
Sidokrafter – Horisontalkrafter = 3,9 kN/st = ca. 7 kN/par
Standard Akterpålar extremt tåliga mot iskrafter
Dragförmåga/Bärförmåga – Vertikalkrafter = 162 / 120 kN/st
Sidokrafter – Horisontalkrafter = 6,1 kN/st
Vridmoment vid axialförflyttning = ca. 12 kNm
Med denna påle utsätts isgreppet vid vattennivåförändring både av vertikalkrafter och
vridmoment (pga. gängans kilverkan) vilket gör att greppet släpper snabbare.

Vid behov där större krafter förekommer kan pålarna dimensioneras för att klara detta. Alternativt kan två eller flera pålar sättas ihop.

Anm.
Som jämförelse till ovanstående värden kan nämnas att en träpåle med diameter 200mm och vid samma sidokraftsförhållande förmodligen knäcks av innan lasten når ovanstående värden.
För att uppnå samma vertikala bär- och dragförmåga med träpåle med diam. 230/125 krävs att denna är nere i leran 13 – 16m.